icon-accounticon-android icon-apple icon-chalet icon-checked icon-contacticon-fidelitecabine icon-movie icon-percentphoneicon-playerBtnicon-skiicon-starscamioncamion camion
Log in

om uw reservaties en offertes te bekijken, uw profielen te beheren, uw persoonlijke gegevens te wijzigen...

Renseignez l'adresse e-mail associée à votre compte. Nous vous enverrons un lien par e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.

Wachten op verbinding
De verbinding is mislukt, controleer uw inloggegevens

Wij hebben u een nieuw paswoord toegezonden op het adres

Meer over Skimium

Veiligheid / Vertrouwelijkheid

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

 Waarvoor worden de gegevens gebruikt

 • Voor het beheer van uw klantenrekening worden uw gegevens automatisch verwerkt. Ze worden gebruikt door de onderneming SKIBREAK SAS en de winkel SKIMIUM, waarbij u de reservatie heeft gemaakt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners van de onderneming SKIBREAK.

Wetten inzake gegevensverwerking en persoonlijke vrijheid

  • U heeft het recht om uw gegevens in te zien, recht te zetten en u te verzetten tegen de verwerking ervan. U kunt van dit recht gebruikmaken door contact op te nemen via het volgende adres: service.client@skimium.com
  • Skimium kan niet-persoonsgebonden gegevens doorgeven aan erkende derden door middel van cookies van derden. De door Skimium erkende derden garanderen dat zij deze gegevens gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 inzake informatica en vrijheden, zoals gewijzigd bij de wet van 6 augustus 2004, en dat zij privacycharters opstellen. Deze niet-persoonsgebonden gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor een bannerprogramma waarvan het privacycharter bekeken kan worden op het volgende adres: https://www.criteo.com/fr/privacy/full-privacy-text/  
  • Wij wensen een cookie op uw computer te plaatsen. Een cookie maakt uw identiteit niet bekend ; hij registreert enkel informatie betreffende uw bezoek aan onze website (de pagina’s die uw hebt bekeken, de datum en de tijd waarop u de website bekijkt, enz.) die we kunnen lezen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.
  • Wij wijzen u erop dat u de registratie van “cookies” kunt weigeren door de instellingen aan te passen in het menu van de programma-instellingen van uw browser.
  • Om u de meest betrouwbare service op het gebied van online betalingen te kunnen aanbieden, heeft SKI BREAK SAS gekozen voor het beveiligde betaalsysteem van de Société Générale : SOGENACTIF
  • Met de dienst van SOGENACTIF verloopt de betalingsprocedure enerzijds via de beveiligde pagina van de Société Générale waarnaar u automatisch doorgeschakeld wordt, anderzijds wordt alle informatie buiten deze pagina uitsluitend doorgegeven naar de beveiligde server van de Société Générale. Alle informatie wordt bovendien gecodeerd voor ze naar deze server wordt verstuurd.
  • Op de beveiligde pagina wordt u gevraagd het nummer en de vervaldatum van uw bankkaart op te geven evenals het visueel cryptogram (3 karakters op de achterzijde van uw bankkaart naast uw handtekening). Deze informatie is nodig voor de uitvoering van de betaling en moet doorgegeven worden aan de Société Générale om betaling mogelijk te maken. Zij wordt tegelijkertijd met het bedrag van de transactie doorgegeven aan de beveiligde server van de Société Générale. De informatie op uw bankkaart en het bedrag van de transactie worden voor verzending gecodeerd (coderingssysteem SSL, als standaard aanvaard door de meeste internetbrowsers).
  • In geen enkel geval heeft SKI BREAK SAS, noch anderen, toegang tot de informatie op uw bankkaart. In het bijzonder heeft SKI BREAK SAS geen toegang tot de beveiligde pagina waarop u de informatie van uw bankkaart ingeeft. Geen enkele informatie van uw kaart wordt bewaard op de website van skimium.com.
  • Wanneer u op de pagina bent waarop u uw bankkaartgegevens moet ingeven, is er onder in uw browser een klein hangslot te zien. Het geeft aan dat u zich in de beveiligde zone bevindt en dat alle informatie die u ingeeft wordt gecodeerd alvorens ze wordt verzonden.
 
Verloop van een online betalingstransactie met SOGENACTIF :
 • Wanneer u uw reservering valideert, wordt u weer doorgeschakeld naar een door de Société Générale beveiligde pagina.
 • U geeft uw bankkaartinformatie in op deze pagina.
 • Wanneer u uw betaling valideert, worden de bankkaartinformatie en het bedrag van de transactie gecodeerd en uw betalingsaanvraag wordt in real time doorgestuurd naar de beveiligde server van de Société Générale.
 • De Société Générale controleert op dat moment of uw bankkaart geldig is (geen fout bij het ingeven van het nummer, geen weigering, …) en registreert uw betaling.
 • De bank bevestigt u vervolgens de registratie van uw betaling en levert u onmiddellijk een elektronisch certificaat waarop de transactie-elementen en het transactienummer staan vermeld, of meldt u dat de transactie wordt geweigerd (in geval van een fout bij het ingeven van de informatie of geweigerde kaart).

Ontvang al onze aanbiedingen

Geef uw e-mailadres en abonneer u op onze nieuwsbrief

Volg ons

Vindt u Skimium leuk? Volg onze wereld!

Onze betalingsmethodes

slechts 25% aanbetaling

Voor het beheer van uw klantenrekening worden uw gegevens automatisch verwerkt. Ze worden gebruikt door de onderneming SKIBREAK SAS en de winkel SKIMIUM, waarbij u de reservatie heeft gemaakt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners van de onderneming SKIBREAK.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, recht te zetten en u te verzetten tegen de verwerking ervan. U kunt van dit recht gebruikmaken door contact op te nemen via het volgende adres: service.client@skimium.com