Wettelijke vermeldingen

Het raadplegen van de site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. De termen "de site" of "de website" verwijzen naar de website van CLS - SKI COMPANY.

Identificatie: site-editor

Deze site is mede samengesteld door :

CELS, Compagnie Européenne des Loueurs de Skis SAS met een kapitaal van 100.000 euro - RCS Nanterre: 877 610 923

Wettelijke vertegenwoordiger: SAS COSINUS K, vertegenwoordigd door M Phillipe KOIRANSKY, voorzitter
Hoofdkantoor: 424 Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex - Frankrijk
Telefoon: 00 33 1 55 39 30 00 Fax: 00 33 1 55 39 30 10
Intracommunautair btw-nummer: FR 96 877610923

En: CILS, Compagnie Internationale des Loueurs de Skis SA met een kapitaal van 100.000 CHF - RCC VAUD: CH -550-1045051-8

Wettelijke vertegenwoordiger: mevrouw Isabelle Bachmann, administrateur
Hoofdkantoor: Chemin de la Prairie 5 A - 1007 LAUSANNE - Zwitserland
Telefoon: 00 41 21 635 54 43 Fax: 00 41 21 635 54 44

CLS - SKI COMPANY is een centrum voor de promotie, ontwikkeling en marketing van skiverhuurwinkels onder het merk SKIMIUM. De CLS - SKI COMPANY-site is ontworpen en online gezet door het bedrijf CLS - SKI COMPANY, dat ook het technisch onderhoud verzorgt.

De hosting wordt verzorgd door APX Integration:

Hoofdkantoor: APX Integratie
162, Bureaux de la Colline
92210, Saint-CLoud cedex
Frankrijk
Telefoonnummer: +33 9 60 35 06 42

En ook door:

Host: Amazon Web Services
Bedrijfsnaam: Amazon CS Ireland Ltd
Adres: Unit 27 - 6400 Cork Airport Business Park - Kinsale Road - Ierland.
Amazon CS Ireland Ltd is een Amazon Web Services (AWS) bedrijf, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Inc. P.O/ Box 81226 - Seattle, WA 98108-1226, tel: (206) 266-4064 fax: (206) 266-7010

Gebruiksvoorwaarden

Handelsmerken
Het merk Skimium en het logo op deze site zijn handelsmerken die zijn geregistreerd door CLS - SKI COMPANY. Hun vermelding verleent op geen enkele manier een licentie of een recht om een ​​van de bovengenoemde merken te gebruiken, die daarom niet kunnen worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk op straffe van inbreuk. Niemand anders dan het bezoekrecht wordt aan iemand toegekend. Met name het online zetten van deze site houdt geen licentie in om de hierboven genoemde merken te gebruiken.

Intellectueel eigendom
In toepassing van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, de algemene structuur en alle elementen van deze website (opmaak, teksten, foto's, illustraties, logo's, pictogrammen, programma's, bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden, video- of geluidsfragmenten, enz. ..) zijn het volledige eigendom van CLS - SKI COMPANY. Deze elementen worden beschermd door de Franse wetten en internationale teksten met betrekking tot de eerbiediging van het auteursrecht en het auteursrecht. De reproductie en / of presentatie van deze elementen is alleen toegestaan ​​voor informatieve doeleinden voor strikt persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van elke openbare weergave of verspreiding. In het bijzonder is de presentatie van een pagina van de pagina's van de site in een webpagina die niet tot deze laatste behoort (framing) verboden.

Evenzo is het ten strengste verboden om een ​​van de elementen van de site op te roepen op een webpagina die niet tot de site behoort (in line linking).

Ten slotte is voor het opzetten van hypertextlinks naar een andere pagina dan de startpagina van de site de toestemming van CLS - SKI COMPANY vereist. Deze overeenkomst kan met name worden verkregen na een verzoek per e-mail aan de marketingafdeling van de website (service.client@skimium.com).

Het gebruik van de inhoud van de site in strijd met de voorwaarden van deze licentie kan een inbreuk vormen, bestraft met toepassing van de artikelen L335-2 en L716-9 van de Intellectual Property Code, van drie jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro.

Technische configuratie
Om deze site optimaal te bekijken, raden wij u aan Google Chrome, Safari of Mozilla Firefox te gebruiken. Bepaalde inhoud op deze site kan worden gedownload in Adobe Acrobat-indeling (bestandsextensie .pdf).

Persoonlijke gegevens
Deze site is onderworpen aan de naleving van de Franse wet van 6 januari 1978, bekend als "Informatique et Libertés". De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking door CLS - SKI COMPANY voor uw identificatie en de voorbereiding van uw bestelling, en stelt u in staat om de geschiedenis van uw dossier te raadplegen.

Daarnaast kunnen deze gegevens door CLS - SKI COMPANY worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, tenzij u anders adviseert. In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u.

U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons een e-mail sturen naar: service.client@skimium.com of per post contact met ons opnemen op het volgende adres:

Skimium,
Ter attentie van de CIL
1160, avenue Joseph Thoret
74190 Passy Mont Blanc - Frankrijk

Uw persoonlijke informatie wordt uitsluitend door CLS - SKI COMPANY gebruikt. Je bankgegevens worden niet opgeslagen door CELS of CILS. Als wij besluiten de voorwaarden van onze verbintenis te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina aangeven, zodat wij u altijd kunnen vertellen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke voorwaarden wij deze openbaar maken.

Cookies

Onze site gebruikt "cookies". Een cookie stelt ons niet in staat u te identificeren, maar registreert informatie over de navigatie van uw computer op onze site om tijdens uw verbinding sessieparameters vast te stellen.

Voor details over het gebruik van cookies door CLS - SKI COMPANY kunt u ons Cookiebeleid raadplegen, dat beschikbaar is door hier te klikken - Cookiebeleid (Link naar Cookiebeleid - https://www.skimium.nl/partner/primo/veiligheid-en-vertrouwelijkheid)

Verantwoordelijkheid

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor toegangstijden tot zijn website als gevolg van storingen of storingen van het internetnetwerk.

Evenzo kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderbreking van zijn diensten wanneer hij de toegang tot het geheel of een deel van zijn website tijdelijk moet onderbreken om een ​​technisch probleem op te lossen of om het te laten evolueren. Alle informatie die via deze site toegankelijk is, wordt geleverd zoals deze is.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de juistheid, fouten of weglatingen op deze site.

De uitgever geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

De uitgever behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden op elk moment te wijzigen, in het bijzonder door deze site bij te werken.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de informatie op deze site. De gebruiker verbindt zich ertoe om op deze site geen informatie te verstrekken die kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er daarom toe om via deze site geen informatie vrij te geven die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

Loading...